جوان ایرانشهر

وبلاگ مرجع شهرستان ایرانشهر

جوان ایرانشهر

وبلاگ مرجع شهرستان ایرانشهر

جوان ایرانشهر

۳ مطلب در ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۰
مرداد

مگه میشه؟ مگه داریم؟

  • sanaz safaei
۱۰
مرداد

طرح گرافیکی برگرفته از سوره نازعات آیه  40 


  • sanaz safaei
۱۰
مرداد

جنگ نابرابر

 داغ دل مادران بی چاره

 فریاد سکوت کودکان بی دل

خواب سنگین غفلت

اوج قهر کفر 

و موعود نزدیک، نزدیک، نزدیک

آمین

  • sanaz safaei